Trận Hoàng Anh Gia Lai – Bình Dương tổ chức trên sân không khán giả

Khán giả sẽ xem Hoàng Anh Gia Lai thi đấu qua tivi, không được phép đến sân để theo dõi đội trực tiếp thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Khán giả sẽ xem Hoàng Anh Gia Lai thi đấu qua tivi, không được phép đến sân để theo dõi đội trực tiếp thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Khán giả sẽ xem Hoàng Anh Gia Lai thi đấu qua tivi, không được phép đến sân để theo dõi đội trực tiếp thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top