Quế Ngọc Hải quyết không "mắc bẫy" của Văn Toàn

Quế Ngọc Hải trả lời phóng vấn báo chí "phản dame" Văn Toàn. Ảnh: Thanh Xuân
Quế Ngọc Hải trả lời phóng vấn báo chí "phản dame" Văn Toàn. Ảnh: Thanh Xuân
Quế Ngọc Hải trả lời phóng vấn báo chí "phản dame" Văn Toàn. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top