Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đặt niềm tin vào Hoàng Thịnh

Huấn luyện viên Trần Minh Chiến theo dõi quá trình tập luyện của Hoàng Thịnh. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Trần Minh Chiến theo dõi quá trình tập luyện của Hoàng Thịnh. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Trần Minh Chiến theo dõi quá trình tập luyện của Hoàng Thịnh. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top