Hoàng Thịnh sẽ trả chi phí điều trị cho Hùng Dũng như thế nào?

Hoàng Thịnh nhân án "treo giò" đến hết năm 2021. Ảnh: Minh Dân
Hoàng Thịnh nhân án "treo giò" đến hết năm 2021. Ảnh: Minh Dân
Hoàng Thịnh nhân án "treo giò" đến hết năm 2021. Ảnh: Minh Dân
Lên top