HLV Park Hang-seo sợ bị hiểu lầm chuyện tái ký hợp đồng với VFF

HLV Park Hang-seo sợ bị NHM hiểu lầm. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo sợ bị NHM hiểu lầm. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo sợ bị NHM hiểu lầm. Ảnh: H.A
Lên top