HAGL đọ tài Đà Nẵng, Bình Dương tại Cúp Thiên Long 2020

HAGL sẽ gặp lại Bình Dương tại Cúp Thiên Long 2020 khi cả ai đội đều thay HLV hướng đến V.League 2021. Ảnh: VPF.
HAGL sẽ gặp lại Bình Dương tại Cúp Thiên Long 2020 khi cả ai đội đều thay HLV hướng đến V.League 2021. Ảnh: VPF.
HAGL sẽ gặp lại Bình Dương tại Cúp Thiên Long 2020 khi cả ai đội đều thay HLV hướng đến V.League 2021. Ảnh: VPF.
Lên top