HLV Kiatisuk vá lỗ hổng lớn ở Hoàng Anh Gia Lai

HLV Kiatisuk sẽ sang Việt Nam cùng bác sĩ riêng (đeo kính, thứ 2 từ trái sang) và cũng là chuyên gia dinh dưỡng, giáo dục thể chất. Ảnh: SiamSport
HLV Kiatisuk sẽ sang Việt Nam cùng bác sĩ riêng (đeo kính, thứ 2 từ trái sang) và cũng là chuyên gia dinh dưỡng, giáo dục thể chất. Ảnh: SiamSport
HLV Kiatisuk sẽ sang Việt Nam cùng bác sĩ riêng (đeo kính, thứ 2 từ trái sang) và cũng là chuyên gia dinh dưỡng, giáo dục thể chất. Ảnh: SiamSport
Lên top