Đoàn Văn Hậu không biết tương lai sẽ đi về đâu

Đoàn Văn Hậu đang hồi hộp chờ câu trả lời của SC Heerenveen về tương lai của mình. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu đang hồi hộp chờ câu trả lời của SC Heerenveen về tương lai của mình. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu đang hồi hộp chờ câu trả lời của SC Heerenveen về tương lai của mình. Ảnh: SC Heerenveen.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top