SC Heerenveen có cần Đoàn Văn Hậu, khi "chuyền bóng" cho Hà Nội?

SC Heerenveen vẫn chưa có bất cứ đề xuất gì với Hà Nội về tương lai của Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen vẫn chưa có bất cứ đề xuất gì với Hà Nội về tương lai của Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen vẫn chưa có bất cứ đề xuất gì với Hà Nội về tương lai của Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top