Cửa Việt Nam đi tiếp rộng như thế nào tại vòng loại World Cup 2022?

Tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa đi đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa đi đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa đi đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Mỹ Trang.
Lên top