Công Phượng- Quang Hải: Hành động và những góc nhìn khác

Công Phượng không ăn  mừng phấn khích khi ghi bàn vào lưới SLNA. Ảnh: VPF
Công Phượng không ăn mừng phấn khích khi ghi bàn vào lưới SLNA. Ảnh: VPF
Công Phượng không ăn mừng phấn khích khi ghi bàn vào lưới SLNA. Ảnh: VPF
Lên top