Võ Huy Toàn chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Sài Gòn

Võ Huy Toàn đánh giá rất cao Lê Quốc Phương.
Võ Huy Toàn đánh giá rất cao Lê Quốc Phương.
Võ Huy Toàn đánh giá rất cao Lê Quốc Phương.
Lên top