Cái giá của pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy mang đến nhiều bất cập. Ảnh: TT
Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy mang đến nhiều bất cập. Ảnh: TT
Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy mang đến nhiều bất cập. Ảnh: TT
Lên top