Tuyển Italia và nguy cơ trượt vé World Cup 2022: Từ người hùng đến "số 0"

Mancini đang bế tắc đến tận cùng với Azzurri. Ảnh: AFP.
Mancini đang bế tắc đến tận cùng với Azzurri. Ảnh: AFP.
Mancini đang bế tắc đến tận cùng với Azzurri. Ảnh: AFP.
Lên top