“Từng người tình bỏ... M.U đi như những dòng sông nhỏ”

Huấn luyện viên Solskjaer thất vọng với vấn đề chuyển nhượng tại M.U. Ảnh: AP
Huấn luyện viên Solskjaer thất vọng với vấn đề chuyển nhượng tại M.U. Ảnh: AP
Huấn luyện viên Solskjaer thất vọng với vấn đề chuyển nhượng tại M.U. Ảnh: AP
Lên top