Alexis Sanchez muốn rời M.U ngay sau buổi tập đầu tiên

Alexis Sanchez đã cảm thấy "ngược đường" với các đồng đội mới ngay từ ngày tập đầu tiên. Ảnh: Getty Images
Alexis Sanchez đã cảm thấy "ngược đường" với các đồng đội mới ngay từ ngày tập đầu tiên. Ảnh: Getty Images
Alexis Sanchez đã cảm thấy "ngược đường" với các đồng đội mới ngay từ ngày tập đầu tiên. Ảnh: Getty Images
Lên top