Messi đã rời đi nhưng vực thẳm tài chính vẫn còn trước mặt Barcelona

Messi rời Barca trong nước mắt. Ảnh: FC Barcelona.
Messi rời Barca trong nước mắt. Ảnh: FC Barcelona.
Messi rời Barca trong nước mắt. Ảnh: FC Barcelona.
Lên top