Juventus triệu tập Ronaldo trở lại Italia, Serie A chuẩn bị tái khởi động

Lên top