Real có mua Cristiano Ronaldo với giá “bèo”

Juve đang để giá bèo cho Ronaldo. Ảnh:Reuters
Juve đang để giá bèo cho Ronaldo. Ảnh:Reuters
Juve đang để giá bèo cho Ronaldo. Ảnh:Reuters
Lên top