Harry Kane trong cái bẫy “thỏa thuận quý ông” của Chủ tịch Levy

Với Daniel Levy, "thỏa thuận quý ông" chả có nghĩa lý gì. Ảnh: UEFA
Với Daniel Levy, "thỏa thuận quý ông" chả có nghĩa lý gì. Ảnh: UEFA
Với Daniel Levy, "thỏa thuận quý ông" chả có nghĩa lý gì. Ảnh: UEFA
Lên top