Harry Kane trải lòng, phủ nhận hành động nổi loạn

Những lời giãi bày của Harry Kane trên trang cá nhân. Ảnh: Twitter
Những lời giãi bày của Harry Kane trên trang cá nhân. Ảnh: Twitter
Những lời giãi bày của Harry Kane trên trang cá nhân. Ảnh: Twitter
Lên top