Khi vào đường cùng, Harry Kane phải dũng cảm để gạt bỏ Tottenham

Harry Kane sẽ không ngoảnh lại nhìn Tottenham nữa. Ảnh: Premier League.
Harry Kane sẽ không ngoảnh lại nhìn Tottenham nữa. Ảnh: Premier League.
Harry Kane sẽ không ngoảnh lại nhìn Tottenham nữa. Ảnh: Premier League.
Lên top