Bayern Munich chỉnh Thomas Muller vì phát ngôn "lắm lời"

Lên top