2h15 ngày 15.7, Chelsea vs Norwich: Không được thua chính mình

Ảnh: Daily Express.
Ảnh: Daily Express.
Ảnh: Daily Express.
Lên top