Tài năng 16 tuổi gốc Thái Lan ký hợp đồng với Chelsea

Soonsup-Bell trong ngày ký hợp đồng với Chelsea. Ảnh: CFC
Soonsup-Bell trong ngày ký hợp đồng với Chelsea. Ảnh: CFC
Soonsup-Bell trong ngày ký hợp đồng với Chelsea. Ảnh: CFC
Lên top