Báo Thái Lan: “Huấn luyện viên Akira Nishino vẫn ngang tầm thầy Park”

Báo Thái Lan đánh giá cao tài cầm quân của huấn luyện viên Akira Nishino và cho rằng ngang tầm với thầy Park. Ảnh: Siam Sport
Báo Thái Lan đánh giá cao tài cầm quân của huấn luyện viên Akira Nishino và cho rằng ngang tầm với thầy Park. Ảnh: Siam Sport
Báo Thái Lan đánh giá cao tài cầm quân của huấn luyện viên Akira Nishino và cho rằng ngang tầm với thầy Park. Ảnh: Siam Sport
Lên top