Từ nay đến 2023, Nova Group cần tới 40.000 nhân lực

Nova Group đang cần nhiều hơn nữa những “người cải tiến”.
Nova Group đang cần nhiều hơn nữa những “người cải tiến”.
Nova Group đang cần nhiều hơn nữa những “người cải tiến”.
Lên top