Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình

Người sử dụng đất có những quyền hạn chung buộc phải tuân thủ. Ảnh: B.Trung
Người sử dụng đất có những quyền hạn chung buộc phải tuân thủ. Ảnh: B.Trung
Người sử dụng đất có những quyền hạn chung buộc phải tuân thủ. Ảnh: B.Trung
Lên top