Thất vọng khi dự án nhà ở xã hội "trễ hẹn"

Dự án nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm bị ngưng trệ thời gian dài vì chủ đầu tư hụt hơi vốn
Dự án nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm bị ngưng trệ thời gian dài vì chủ đầu tư hụt hơi vốn
Dự án nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm bị ngưng trệ thời gian dài vì chủ đầu tư hụt hơi vốn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top