Sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Trường hợp sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Ảnh: Phan Anh
Trường hợp sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Ảnh: Phan Anh
Trường hợp sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Ảnh: Phan Anh
Lên top