Hà Nội kiến nghị sửa Luật, Nghị định để cải tạo chung cư cũ

Nhiều khu chung cư cũ như: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh (Hà Nội)... đã có tuổi đời lên đến hơn 40 năm. Ảnh: Phan Anh
Nhiều khu chung cư cũ như: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh (Hà Nội)... đã có tuổi đời lên đến hơn 40 năm. Ảnh: Phan Anh
Nhiều khu chung cư cũ như: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh (Hà Nội)... đã có tuổi đời lên đến hơn 40 năm. Ảnh: Phan Anh
Lên top