Quy định mới về điều kiện tách thửa - hợp thửa đất đai ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu vực Bãi Trước và núi Tương Kỳ ở Thành phố Vũng Tàu. Ảnh: K.L
Khu vực Bãi Trước và núi Tương Kỳ ở Thành phố Vũng Tàu. Ảnh: K.L
Khu vực Bãi Trước và núi Tương Kỳ ở Thành phố Vũng Tàu. Ảnh: K.L
Lên top