Khánh Hòa: Dân đề nghị bỏ Phó Giám đốc Sở ra khỏi đoàn thanh tra vụ Sông Lô

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô do Công ty TNHH Hoàn Cầu của gia đình bà Nguyễn Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường) làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô do Công ty TNHH Hoàn Cầu của gia đình bà Nguyễn Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường) làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô do Công ty TNHH Hoàn Cầu của gia đình bà Nguyễn Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường) làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top