Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ việc dự án Sông Lô

Khu du lịch và giải trí Sông Lô (hay còn gọi là Diamond Bay & Resort bị người dân khiếu nại gần 20 năm nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu du lịch và giải trí Sông Lô (hay còn gọi là Diamond Bay & Resort bị người dân khiếu nại gần 20 năm nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu du lịch và giải trí Sông Lô (hay còn gọi là Diamond Bay & Resort bị người dân khiếu nại gần 20 năm nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top