Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

HoREA: TPHCM có khoảng 40 dự án chưa đóng tiền sử dụng đất