Hồ sơ miễn lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà đất

Để được miễn lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất, người dân phải có giấy tờ chứng minh. Ảnh: Phan Anh
Để được miễn lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất, người dân phải có giấy tờ chứng minh. Ảnh: Phan Anh
Để được miễn lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất, người dân phải có giấy tờ chứng minh. Ảnh: Phan Anh
Lên top