Những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ

Để được cấp hoặc sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn. Ảnh: LĐO
Để được cấp hoặc sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn. Ảnh: LĐO
Để được cấp hoặc sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn. Ảnh: LĐO
Lên top