Cơn sốt bất động sản manh nha quay trở lại, hé lộ tâm điểm đầu tư mới

Bán đảo thương mại ven biển Vega Continental Shopping Plaza. Ảnh: Hải Anh
Bán đảo thương mại ven biển Vega Continental Shopping Plaza. Ảnh: Hải Anh
Bán đảo thương mại ven biển Vega Continental Shopping Plaza. Ảnh: Hải Anh
Lên top