Môi giới bất động sản thời dịch COVID-19: Ảm đạm và rơi rụng

Thị trường bất động sản chậm lại cũng khiến công việc môi giới ảm đạm (ảnh:PK).
Thị trường bất động sản chậm lại cũng khiến công việc môi giới ảm đạm (ảnh:PK).
Thị trường bất động sản chậm lại cũng khiến công việc môi giới ảm đạm (ảnh:PK).
Lên top