Cơ hội đầu tư lớn, hỗ trợ lãi suất 0% từ dự án The Golden Palm