Chủ tịch FLC: Khởi nghiệp là cơ hội để đổi đời, nhưng cũng có nhiều rủi ro