Vụ cô giáo quỳ gối xin dạy: Ai sẽ trả tiền đấu giá đất giáo dục?

Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất. Ảnh: Q. ĐẠI
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất. Ảnh: Q. ĐẠI
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất. Ảnh: Q. ĐẠI
Lên top