Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem đất dành cho giáo dục ra đấu giá.
Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem đất dành cho giáo dục ra đấu giá.
Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem đất dành cho giáo dục ra đấu giá.
Lên top