Tự ý bán chuông đồng và cái giá của sự tùy tiện!

Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Tri/LĐO.
Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Tri/LĐO.
Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Tri/LĐO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top