Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm văn hóa đem chuông bán đồng nát

Ông Phạm Văn Long - từng làm bảo vệ kiêm thủ kho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước trình bày việc bán chuông. Ảnh: Đình Vũ
Ông Phạm Văn Long - từng làm bảo vệ kiêm thủ kho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước trình bày việc bán chuông. Ảnh: Đình Vũ
Ông Phạm Văn Long - từng làm bảo vệ kiêm thủ kho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước trình bày việc bán chuông. Ảnh: Đình Vũ
Lên top