Bình Định: Làm rõ việc Giám đốc Trung tâm văn hóa tự ý bán chuông đồng

Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Tri
Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Tri
Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Tri
Lên top