Từ chuyện Chủ tịch phường phạt Bí thư phường 2 triệu đồng

Ông Nguyễn Bách Lợi (áo trắng) không đeo khẩu trang bị Chủ tịch phường xử phạt Ảnh: Thành Trung
Ông Nguyễn Bách Lợi (áo trắng) không đeo khẩu trang bị Chủ tịch phường xử phạt Ảnh: Thành Trung
Ông Nguyễn Bách Lợi (áo trắng) không đeo khẩu trang bị Chủ tịch phường xử phạt Ảnh: Thành Trung
Lên top