Trường “trọng điểm chất lượng cao”, một dạng trường chuyên biến tướng

GV ở Thanh Hóa bức xúc vì bị điều chuyển để huyện xây dựng trường "trọng điểm chất lượng cao". Ảnh: XUÂN HÙNG
GV ở Thanh Hóa bức xúc vì bị điều chuyển để huyện xây dựng trường "trọng điểm chất lượng cao". Ảnh: XUÂN HÙNG
GV ở Thanh Hóa bức xúc vì bị điều chuyển để huyện xây dựng trường "trọng điểm chất lượng cao". Ảnh: XUÂN HÙNG