Taxi Nội Bài Airport bị tố “bỏ rơi” khách hàng giữa đêm ở sân bay

Khách hàng gọi hàng chục cuộc trong đêm nhưng Taxi Nội Bài Airport không nghe máy (ảnh phải).
Khách hàng gọi hàng chục cuộc trong đêm nhưng Taxi Nội Bài Airport không nghe máy (ảnh phải).