Quảng Trị: Lương khô quân đội đã về đến đâu mà cán bộ chia nhau

Lực lượng biên phòng trao trao quà hỗ trợ của Báo Lao Động cho người dân vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng biên phòng trao trao quà hỗ trợ của Báo Lao Động cho người dân vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng biên phòng trao trao quà hỗ trợ của Báo Lao Động cho người dân vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top